söndag 6 mars 2011

Möjligheternas rum - Någonstans hemma


Foto Bibbi Forsman

Under en period finns möjlighet att använda en plats som Möjligheternas rum på Konstepidemin. Unga människor kan ockupera det tillfälliga rummet för sina uttryck och visa sina kreativa projekt.

Först ut och invigare var en grupp barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige. De arbetade med temat "Någonstans hemma" och visade egna foton, texter, bilder och saker på temat.

Sofia Åhrman, projektledare för De Ungas på Konstepidemin, är initiativtagare till "Möjligheternasrum". Nästkommande vernissagelördagar kommer ungdomar som varit med om konstnärliga workshops på Konstepidemin att visa sina bilder.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

For a period we can use a space as a Room for Possibilities at Konstepidemin. Young people can occupie the temporary room to express themselves and show their creative projects.
First to use the space was a group of kids and youngsters newly arrived to Sweden. They've worked with the theme "Somewhere at home" and showed photos, texts, paintings and other reflections on the theme. 

Sofia Åhrman, project manager for Konstepidemin's youth activities, took the initiative. Later Opening saturdays this spring some earlier participants in art workshops at Konstepidemin will use the space.

Inga kommentarer: