måndag 7 februari 2011

Stina Sundberg


Stina Sundberg, ordförande för Konstepidemins styrelse, har avlidit.

"Våren 2010 valdes Stina till ordförande för Föreningen Konstepidemin. Under denna korta tid i styrelsen gjorde hon dock ett djupt intryck på oss alla. Med både allvar och humor var hon en stor kraft och vi kommer att sakna henne på Konstepidemin och i det fortsatta styrelsearbetet."
För styrelsen Mona Wallström V. ordf

Stina Sundberg var talesperson för Feministiskt initiativ. Hon har varit djupt engagerad i kvinnorörelsen, HBTQ-rörelsen och inom den feministiska rörelsen hela sitt liv. Hon var under många år rektor för Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Innan hon insjuknade arbetade Stina som jämställdhetssamordnare vid Västra Götalandsregionen. Stina Sundberg blev 56 år gammal.

Stina Sundberg, chairwoman for the Konstepidemin board, has died. We will miss her.

Inga kommentarer: