fredag 21 januari 2011

Demokrati och delaktighet!
Unga är inte morgondagens medborgare. De är medborgare nu - och i framtiden! Dryga hundra personer samlades på Radisson Blu i Göteborg för att delta på Ung Energis seminarium på temat "Hur skapar vi dialog mellan unga och beslutsfattare kring viktiga framtidsfrågor?". Där fanns politiker och beslutsfattare, tjänstemän, projektmakare, organisationer och unga. Det blev föreläsningar, praktiska exempel och workshop. Att det är bra och att man vill ha delaktighet från unga är de flesta överens om. Centrala frågor är: varför? på viket sätt ? och hur? Om vi utgår ifrån Barnrättsperspektivet , artikel 12 i Barnkonventionen. Är det rätt sätt att erbjudandet om delaktighet oftast är att ingå i politiska ungdomsförbund och i de befintliga strukturer som är skapta av historien och för oss vuxna? Eller kräver dagens samhälle och alla medborgare flera olika former idag, och tex mer dialog i sakfrågor. Hur får vi i så fall till det? Det finns flera goda exempel där dialoger varit äkta, bra och nått resultat. Vi fick höra unga själva från kommunerna Kungälv, Svenljunga och Uddevalla och från stadsdelen Backa i Göteborg berätta.
Ta del av material och goda exempel! Se www.ungenergi.se
Sofia Åhrman från De Ungas på Konstepidemin var där. (När Ung Energi startades, 2009, drevs det av Konstepidemin, och sedan 2010 är det ett Västra Götalandsprojekt).

Inga kommentarer: