måndag 6 december 2010

Inspirationsdag på Arvsfonden i StockholmEn hel dags inspiration och möten med andra engagerade projektmakare fick Nina Zetterquist och Sofia Åhrman. De representerade Konstepidemins barn- och unga verksamhet, under Arvsfondsdagen i slutet av november. Barnrättsexperten Sofia Zachrisson uppmuntrade projektledarna att lyfta barnrättsfrågor i sitt arbete med ungdomar. Thomas Fürth pratade om värderingar och hur de förändras över tid hos yngre människor. Det blev smakprov av "Vardagens teater " och sms-frågor gavs till ungdomspanelen på scen. Årets guldkorn 2010 blev projekten: Barn i väntan, Egalia, Alzheimer café och Världshusprojektet.
Läs om Arvsfonden

Nina Zetterquist and Sofia Åhrman, both working with young people at Konstepidemin, attended a seminar/day of inspiration at the Swedish Inheritance Fund in Stockholm in late November.
Read about the Swedish Inheritance Fund

Inga kommentarer: