söndag 12 december 2010

Ami Lanmark och Björn Berglund i Samtal om konst 16/12


Galleri Konstepidemin bjuder in till ett Samtal om konst på torsdag 16/12 kl. 16

Björn Berglund, författare och Ami Lanmark, konstnär, samtalar om konst och existentiella frågor. De tar utgångspunkt från Amis pågående utställning SKILLNAD, en installation med 1000 skålar i keramik, målningar, bildspel och video.
Fri entré. Välkommen!

Ami Lanmark ställer ut i galleriet och Pannrummet t.o.m. 19/12.

”Bestämmer inte krukmakaren över sin lera, så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint?” Rom 9:21

Utställningen är ett resultat av forskandet i keramikens och måleriets arbetsprocesser när estetik och smakbedömande står i fokus.

”Jag har utgått från den keramiska traditionen – drejprocess, glasyrarbete och bränningar. Med den som bas har jag undersökt lusten att rangordna, klassificera och värdera. Att göra skillnad. Hur gör krukmakaren eller någon annan för att avgöra vad som är ”fint”? Och framförallt -varför är vi så ivriga att bedöma det? Vilka strukturer i människa och samhälle formar sympati och antipati?
/Ami Lanmark

www.lanmark.se

Detta samtal är det första Samtal om konst i Gallerirummet. Nästa sker i januari 2011 med Petra Borén + samtalsgäster i Petras pågående utställning.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
 
Galleri Konstepidemin invites to an Artist's talk Thursday 16/12 at 4 am

Björn Berglund, writer and Ami Lanmark, artist, talks about art and existential matters, based on Ami Lanmark's ongoing exhibition DIFFERENCE, an installation of 1000 ceramic bowls, paintings, slide show and video. (the talk will be held in Swedish)Ami's exhibition can be seen in the Gallery and in Pannrummet until Sunday 19/12. It shows the results from a long research of the work processes of ceramic and painting; when aesthetics and judging by taste is in focus.

”My starting point is the ceramic tradition — the process of throwing, glaze work and firings. From there I investigated the urge to rank, classifie and evaluate.  To make difference between. How can the potter decide what is "good" and what is not? And most of all — why are we so eager to make that judgement? What structures in human being and society makes up symphathy and antipathy?
/Ami Lanmark

www.lanmark.se


This talk is the first, nest will happen in January 2011 with Petra Borén and guests in her ongoing exhibition in Galler Konstepidemin

Inga kommentarer: