fredag 26 november 2010

Ragnar Schmids verk på väg till Torslanda
Ragnar Schmid har förhandsvisat en konstnärlig utsmyckning i Blå Huset under november. Den är nu på väg mot en nybyggd skola och förskola, Björlandagården, i Torslanda. Den konstnärliga gestaltningen inomhus görs av Ragnar Schmid, den utomhus av Per Pettersson. Båda är verksamma på Konstepidemin. 

Ragnars arbete monteras på plats i december. Bilderna föreställer barn, vuxna och några fabeldjur. Ragnar har försökt skapa karaktärer som har en positiv utstrålning men också innehåller något outgrundligt, något man kan undra över och samtala omkring. Figurerna bär på en möjlig berättelse men vi får som betraktare berätta historien själva. Han hoppas bilderna ska tilltala barn i olika åldrar och även de vuxna som vistas i skolan.
www.ragnarschmid.se

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ragnar Schmid gave a preview of a commission in Blå Huset in November. His work is now on it's way to a new built school and preschool, Björlandagården, Torslanda. The artistic work indoor is created by Ragnar Schmid, outdoor work by Per Pettersson. Both have studios at Konstepidemin. 

Ragnar's pieces will be placed in December. In the images of children, grown ups and a few fable animals, Ragnar tried to create characters with a positive aura but that also contains something unfathomable. The images keep a possible story but as a viewer you have to tell it yourself. Ragnar hopes the images will appeal to children of different ages as well as the adults at the school.
www.ragnarschmid.se

Inga kommentarer: