fredag 29 oktober 2010

Ragnar Schmid i Blå Huset


Ragnar Schmid håller just på att hänga sin utställning i restaurang Blå Huset. Han har god hjälp av Kerstin Åsling Sundberg och Lena Rydén. Utställningen öppnar imorgon (vad som händer på Konstepidemin denna Vernissagelördag kan ni läsa mer om på hemsidan).
Ragnar visar en utsmyckning han har gjort för Björlandagården.
Han berättar:
Björlandagården är en ny skola med förskola under byggnad i Torslanda. De båda skoldelarna förbinds av en korridor. Den konstnärliga gestaltningen inomhus görs av mig, den utomhus av Per Petersson.
För mig har den grundläggande idén varit att ge en gemensam identitet åt de båda skoldelarna och förbindelsen dem emellan. Barnen ska möta bilder i förskolan som de känner igen när de sedan kommer till den ”riktiga” skolan. Bilderna föreställer barn, vuxna och några fabeldjur. Ragnars hemsida
Artist Ragnar Schmid, with studio at Konstepidemin is opening an exhibition tomorrow at the Blue House. He is showing his work on a commision for a new school in Göteborg.


Inga kommentarer: