måndag 30 augusti 2010

Framtidsverkstad


Under hela söndagen jobbade ett gäng engagerade konstnärer och styrelsemedlemmar tillsammans i en Framtidsverkstad - så här vill vi att Konstepidemin ska vara om 5 år. Visioner och realistiska förändringar, drömmar och konkreta steg togs fram.
Den roliga verkstan hölls i strama tyglar av Anna Fridén och Sophia Kaså. Allt som hände under dagen sätts samman till en dokumentation och blir ett underlag för styrelsen och arbetsgrupperna att arbeta vidare ifrån.

A Future Workshop was held the whole Sunday, creating visions for Konstepidemin's future. A group of artists and board members had great fun; a mix of visions and realistic ideas was put on paper. The workshop was successfully held by Anna Fridén and Sophia Kaså. The documentation will support the board and the working committees in their future work.

Inga kommentarer: