torsdag 10 juni 2010

Utställning pågår III: Sommarsalong


Många av Konstepidemins bildkonstnärer deltar i den Sommarsalong som visas i Blå Huset:
Rogerts Bondesson • Ewa Brodin • Eva Dahlin • Sverker Eklund • Elisabet Eriksson • Carina Fihn • Gunilla Hansson • Johan Lagergård • Ulla Mogren • Angelica Olsson • Lasse Persson • Nils Ramhøj • Lena Rydén • Ragnar Schmid • Torbjörn Steijner • Tore Svensson • Kerstin Åsling-Sundberg • Mia Thyberg • Mona Wallström • Peter Wiklund

Öppet under restaurangens tider, kl 10 - 16, måndag - fredag. Se och köp online här...

Several of the visual artists at Konstepidemin take part in the Summer Salon that is showed in the Blå Huset:
Rogerts Bondesson • Ewa Brodin • Eva Dahlin • Sverker Eklund • Elisabet Eriksson • Carina Fihn • Gunilla Hansson • Johan Lagergård • Ulla Mogren • Angelica Olsson • Lasse Persson • Nils Ramhøj • Lena Rydén • Ragnar Schmid • Torbjörn Steijner • Tore Svensson • Kerstin Åsling-Sundberg • Mia Thyberg • Mona Wallström • Peter Wiklund 

Open during the restaurant's opening hours, 10.00 - 16.00, Monday - Friday. See and buy online here...

Inga kommentarer: