onsdag 26 maj 2010

KV Konstskola i Bergrummet

Den senaste utställningen i Bergrummet, nu avslutad, var en installation av eleverna på KV Konstskola Bild- & Rumsgestaltning, en illusion av utgrävda lager.
http://www.kvkonstskola.com/


The latest work shown in Bergrummet/The cave room, was an installation by the students from KV Konstskola Bild- & Rumsgestaltning.
http://www.kvkonstskola.com/

Inga kommentarer: