fredag 7 maj 2010

Årsmöte och ny styrelse


Föreningen Konstepidemin höll årsmöte i onsdags. Efter val och beslut fick vi en redogörelse över husens behov av underhåll, förslag på ny belysning på området och gott att äta och dricka.

Till ny styrelse valdes:
Stina Sundberg till ny ordförande. Stina är strategisk jämställdhetssamordnare i Västra Götalandsregionen och erfaren i organisationsfrågor.
Ami Lanmark, konstnär på området, ny sekreterare.
Henrik Cederblom, musiker på området, ny ledamot

Fortsatt förtroende får Joen Otto Holmberg som kassör, Mona Wallström, Lars Åsling, Jan Itzekowitz,  Rolf Örjefeldt och Jill Lindström, ledamöter.

Suppleant är Anna Gustavsson, revisorer Bengt Ellison och Stina Malmborg, och slutligen revisorssuppleant Philippa Holländer.

Stort, stort tack till de styrelseledamöter som nu avgick! Stina Fransson, Fredrik Landmark och Marie Sjölander.

Konstepidemin Society held its annual meeting last Wednesday. New board members were elected, we were informed about the building's immediate need of maintanance, informed about a suggested plan for outdoor lighting and had plenty of good things to eat and drink.

New in the board: Stina Sundberg, new chairman, Ami Lanmark, Konstepidemin artist, new secretary and Henrik Cederblom, Konstepidemin, new member.

Joen Otto Holmberg, Mona Wallström, Lars Åsling, Jan Itzekowitz,  Rolf Örjefeldt and Jill Lindström stays, so does Anna Gustavsson, accountants Bengt Ellison, Stina Malmborg and finally accountants substitute Philippa Holländer.

A huge Thank You to the board members that now left! Stina Fransson, Fredrik Landmark and Marie Sjölander.

Nya sekreteraren Ami Lanmark, flankerad av Lars Fernell

Inga kommentarer: