onsdag 24 mars 2010

Vi gratulerar!

Häromveckan delades stipendier inom teater-, dans- och filmområdet ut. Två av Konstepidemins ateljister erhöll stipendier: dansare och koreograf Bronja Novak-Lindblad, arbetsstipendie på 70000 kr och scenograf Linda Wallgren, som fick 200000 kr i projektbidrag för projektet Orsak Okänd. Projektet drivs genom PLAY Teaterkonst, vilket är en fri teatergrupp i Göteborg, där Linda varit verksam sedan starten.


Linda Wallgren


Vi gratulerar också bildkonstnär Michaela Peterson till VGregionens ateljéstipendium i Kunming, Kina. Michaela reser dit i juni och stannar i 3 månader.

Congratulations! Konstepidemins artists, choreographer Bronja Novak-Lindblad and stage designer Linda Wallgren both received grants from the Swedish Arts Grants Committee, and artist Michaela Peterson received a residency in Kunming, China, through the Västra Götaland region. Michaelas stay in China will be for 3 months this summer.

Inga kommentarer: