torsdag 18 februari 2010

Galleri Konstepidemin på Supermarket, StockholmVälkommen att besöka Galleri Konstepidemin på Supermarket Art Fair 19 - 21 februari på Kulturhuset i Stockholm. Supermarket är en konstnärsdriven konstmässa, i år med 60 utställare från 24 länder. Galleri Konstepidemin representerar det västsvenska konstlivet som ett av endast två Göteborgsbaserade gallerier på Supermarket. www.supermarketartfair.com
Tre konstnärer presenteras:

Welcome to meet Galleri Konstepidemin at Supermarket Art Fair February 19 - 21 at Kulturhuset, Stockholm. Supermarket is an artist run art fair, this year with 60 exhibitors from 24 countries. Galleri Konstepidemin represents the West Swedish artscene as one of only two Gothenburg based galleries at Supermarket. www.supermarketartfair.com
Three artists will be presented:
Anna Carlsson visar ett antal stora teckningar som en försmak av hennes kommande utställning Songs from the great swamp på Galleri Konstepidemin i april. Dessutom dansperformance varje timme med Anna och hennes company; Life is a swamp and so am I.
Anna Carlsson shows a series of large drawings, a teaser for her upcoming exhibition Songs from the great swamp at Galleri Konstepidemin 10 April–2 May. Furthermore there will be dance performance once an hour by Anna & her company; Life is a swamp and so am I.
Galleri Konstepidemins nya konstscen pid webb gallery for moving art and sound sjösätts på mässan med hjälp av konstnären Virgil Dejarvs helt doftande färska konstvideo Milk in zinc. Under mässan kommer Galleriet att gå på spaning efter en ny megasuperspännande utställare till nästa utställningsperiod 13 mars – 3 april. Håll utkik eller mejla ett tips.
www.konstepidemin.se/pid
Länk
Galleri Konstepidemin’s new art scene pid webb gallery for moving art and sound is introduced at the fair with help of artist Virgil Dejarv’s brand new art video Milk in zinc. During the fair the Gallery will scout for a new mega-super-thrilling exhibitor for next period: 13 March – 3 April. Look out or email a tip. www.konstepidemin.se/pid
Länk
Berit Jonsvik har byggt ett tittskåp där kan man kika in på Gothenburg Love and Hate; en tidsmaskin med stämningar direkt från 60- och 70-talets Göteborg+konst+människor.www.beritjonsvik.se
Berit Jonsvik built a viewer where one can have a peek at Gothenburg Love and Hate; a time machine with athmosphere directly from sixties and seventies Gothenburg+Art+People.
www.beritjonsvik.se

Inga kommentarer: