lördag 1 februari 2014

Vännerna med Sune Nordgren och Pia König

Sune Nordgren, konstrallare. Titeln har han uppfunnit själv men den speglar gott och väl denne välrenommerade projektledare på den internationella konstarenan. Måndagen 27 januari var det Konstepidemin och Vännerna som bjöds in till ”Sunes värld” och berättelsen om de senaste årens spännande samarbete med guldkantade hotellgurun, Petter Stordalen. Drygt 20 hotell av de 120 som ägs av Stordalen har under Sune Nordgren formats till Konsthotell – från Tromsö i norr till Malmö i söder. Den budget som Sune och hans medhjälpare haft tillgång till är svindlande men har resulterat i fantastiska konstsamlingar, tillgängliga för hotellgästerna. Sune Nordgrens och Petter Nordgrens samarbete är en verklig sannsaga som fångade det 70-tal som hade förmånen och nöjet att lyssna till Sune under Vänträffen.

Ett lyckat exempel på Nordgrens/Stordalens samarbete är förvandlingen av det gamla posthuset vid Drottningtorget i Göteborg till Clarion Post Hotel, där konsten numera spelar en betydande roll. Pia König, med arbetsplats på Konstepidemin, är en av de namnkunniga konstnärer som i allra högsta grad medverkat till Konsthotellets omvittnade status. Tillsammans med 18 medarbetare, flera med verksamhet på Konstepidemin, har Pia gjutit 600 mindre skulpturer – eller föremål som hon själv kallar dem – som placerats i gästrum och på andra platser i hotellet. Ett stort jobb, som enligt Pia hade varit svårt att genomföra om hon inte haft tillgång till lokaler och praktisk hjälp på Konstepidemin.

Tillströmningen till Vännernas arrangemang ökar för varje gång. En spännande fortsättning under våren följer.

Tomas Rubin

.

Inga kommentarer: