söndag 17 april 2011

Anna Wieselgren, gästkonstnär, har skickat bilder

Anna Wieselgren, gästkonstnär från Kanada förra sommaren, har skickat bilder på den färdiga installation hon förberedde här på Konstepidemin. Den visades tillsammans med ett krigsmonument i London, Kanada. Läs mer om Anna och konstprojektet Pro Matria här >>>
I sommar kommer Anna tillbaka för att arbeta i en av gästateljéerna en månad.

Anna Wieselgren, guest artist from Canada last summer, sent photos of the final installation she prepared while here at Konstepidemin. It was shown in connection to a war monument in London, Canada. More abot Anna and the art project Pro Matria här >>>
This summer Anna will be back to work in one of the guest studios for a month.

Inga kommentarer: