fredag 25 september 2009

Besök från KambodjaBarnakademin och De Ungas Vinterakademi, DUVA, besöktes i veckan av långväga gäster. Khun Sovanrith, Cheam Duong Chay, Pich Proeung och Kep Chhoeun arbetar på olika sätt med barn och kultur i Pnom Penh, Kambodja. Khun Sovanrith leder konstskolan på den för kulturlivet så viktiga organisationen Reyum. Cheam Duong Chay, rektor, Kep Chhoeun, bibliotekarie, engagerar sig i bildundervisning på en statlig skola i huvudstaden, där barnen kommer från mycket enkla förhållanden och medlen är mycket begränsade. Pich Proeung är förläggare för Domrei Sor/Vita Elefanten, som tecknat ner och publicerat kambodjanska traditionella berättelser och folksagor. Idag kl 14 på Bokmässan överlämnas till henne Svenska Barnboksakademins Eldsjälspris till henne för den insats hon gjort i ett land där bristen är total.

Konstepidemin had faraway guests this week, interested to exchange experiences how to work with chidren, teenager and art. Khun Sovanrith, Cheam Duong Chay, Pich Proeung and Kep Chhoeun all work with children's culture in Pnom Penh, Cambodia. Khun Sovanrith leads the art school at the, for the art scene so important, organization Reyum. Cheam Duong Chay, headmaster, Kep Chhoeun, librarian, are engaged in art education in a government school where the children live under very simple circumstances and the means are very limited. Pich Proeung, director for Domrei Sor/The White Elephant and publisher of Cambodian folk tales. Today, at the International Book Fair, she will be awarded a prize from the Swedish Childrens Books Academy for her important effort.Textilkonstnär Nina Zetterkvist, som också arbetar med Barnakademin, tog emot i sin ateljé. Pich Proeung och Kep Chhoeun inspirerades av hennes objekt som visar att man kan uttrycka sig i det material som finns att tillgå, återvunnet och hittat.

The visit started in textile artist Nina Zetterkvist's studio. Pich Proeung and Kep Chhoeun were inspired by her objects that show that one can express oneself in whatever material that is available, refound and recycled.Jill Lindström arbetar med Konstepidemins ungdomsprogram. Anna Mattsson översätter Jills tankar kring sitt verk i den pågående biennalsalongen i galleriet. Anna är poet och författare som bott i Kambodja under flera år. Anna har tillsammans med Pich Proeung översatt den i alla samhällen uppiggande och viktiga boken om Pippi Långstrump, och står bakom flera svensk-kambodjanska utbytesprojekt kring konst och litteratur.

Jill Lindström works with the teenage art programs at Konstepidemin. Anna Mattsson translates when Jill explains her thoughts behind her piece in the ongoing biennial salon in the gallery. Anna, Göteborg poet and writer, lived in Cambodia several years. Together with Pich Proeung she translated the in so many societies vitalising Pippi Långstrump/Pippi Longstocking and is the person behind several Swedish-Cambodian art and literature exchange projects.Rundtur bland husen och biennalverken (här framför Helen Dahlmans "Staiway to heaven"). Att kunna ge barn och ungdomar möjlighet att skapa och uttrycka sig, trots begränsade medel, är en angelägen sak både i Göteborg och Pnom Penh. Det blev ett mycket värmande möte i den första höstkylan.

Tour among houses and biennial art pieces (here in front of Helen Dahlman's "Staiway to heaven")To be able to give young people the possibility to express themselves, in spite of all limitations, is as important in Pnom Penh as in Göteborg. It was a very warming evening even in the first autumn chill.

www.reyum.org
Svensk-Kambodjanska litteratursamfundet www.khmersweden.com
Anna Mattssons tal till Pich Proeung, på Svenska Barnboksakademins hemsida

Inga kommentarer: