torsdag 16 april 2009

Öppen Ateljé: Elisabet Eriksson


foto: Bibbi Forsman

Tidigare i vår fyllde Elisabet Eriksson Galleri Konstepidemin med sin utställning av textila verk, teckningar och målningar. Senaste vernissagelördagen fanns också chansen att träffa henne i den öppna ateljén där flödet i hennes arbete syns i materialet.

Elisabet har varit verksam som konstnär i tretton år och har sedan 2006 ateljé på Konstepidemin. Hon har mest arbetat med installationer som består av broderier samt allehanda objekt gjorda i återvinningsmaterial, bl.a. med dockor som har en direkt koppling till hennes teckningar.

Till Elisabeths presentation...

Earlier this season Elisabet Eriksson filled the Konstepidemin Gallery with her solo exhibition of textile pieces, drawings and paintings. Last opening Saturday there was also a chance too meet Elisabet in her open studio where her work flow is visible in the materials.

Elisabet is an artist since 13 years, her studio is here at Konstepidemin since 2006. She has mostly created installations, consisting of embroideries and all kinds of reused objects. The dolls are directly connected to her drawings.

Till Elisabeths presentation...

Inga kommentarer: