onsdag 11 februari 2009

Öppen ateljé: Michaela Peterson
foto Bibbi Forsman

Michaela Peterson höll öppet i sin ateljé i Hus 3 i lördags. Temat för hennes pågående arbete är Att gestalta tystnad....Hon arbetar i en rad olika tekniker och material, både två- och tredimensionellt.
Läs artikel i tidskriften Zenit här...
www.michaelapeterson.se

Michaela Peterson had her studio open to visitors last Saturday. The theme she is currently working with is silence. She works in a wide range of matrials and techniques, both two and threedimensional.
Article in Swedish here...
www.michaelapeterson.se

Inga kommentarer: