lördag 10 januari 2009

Öppen ateljé: Dan Perrin
foto: Bibbi Forsman

Rosa huset, med nummer 15, är det senaste tillskottet till Konstepidemins ateljébyggnader.

Dan Perrin hade sin ateljé på andra våningen öppen under Vernissagelördagen.
Se fler av Dans bilder här. Läs artikel här och här

Se Dans bilder i vår:
Ahlbergshallen Östersund 13 - 29 mars
Galleri PS i Göteborg 25 april - 10 maj

The pink house, number 15, is the latest addition to the studio buildings at Konstepidemin.

Dan Perrin held his studio on the second floor open to visitors on Saturday.
See more of his paintings here. Two articles in Swedish here and here.

See Dan's work this spring:
Ahlbergshallen Östersund March 13 - 29
Galleri PS i Göteborg April 25 - May 10

Inga kommentarer: