onsdag 19 november 2008

oro - krans - krona


Nina Zetterquist - Snurra min jord, foto Bibbi Forsman


Open workhop on Saturday November 22

Lördag 22 november är vernissagedag för bland annat utställningen Oro - krans - krona. I en verkstad för dagen i Blå Huset kommer textilkonstnärerna Nina Zetterquist och Kerstin Åsling-Sundberg att inspirera och handleda alla som har lust att göra själv (kl 13-16, materialkostnad 60 kr).

Nina och Kerstin rör sig fritt mellan begreppen slöjd och konst och tar tillvara material som andra tycker blivit över. I utställningen under Blå Husets tak ska också Amalia Kenamets och Bibbi Forsmans arbeten hänga. Alla fyra har sina ateljéer på Konstepidemin. Välkomna att se och göra på lördag 22 november!

Saturday November 22 four Konstepidemin artists show wraiths and garlands. Textile artists Nina Zetterquist and Kerstin Åsling-Sundberg will that day also lead a drop in-workshop for everyone who feels inspired to create (material fee SEK 60).

The two move freely over the fields of craft and art and use materials others see as left over.
Bibbi Forsman and Amalia Kenamets will also hang their work under the Blå Huset ceiling. Welcome on Saturday!

Inga kommentarer: